ระบบการออกเสียงในภาษาเวียดนาม

                                                            ระบบเสียงในภาษาเวียดนาม

 ระบบเสียงภาษาเวียดนาม ระบบเสียงภาษาเวีดนามที่แสดงในตารางนี้เป็นระบบเสียงภาษาเวียดนามสำเนียงฮานอยซึ่งใช้ตามแนวของ เหงียน ดิญ ฮวา (Hoa,1966)และทอมสัน(Thomsom,1965) พยัญชนะภาษาเวียดนาม พยัญชนะภาษาเวียดนาม มี 26 รูป 22 หน่วยเสียง ดังตารางต่อไปนี้ ตัวอักษรในวงเล็บ คือ ตัวอักษรที่ใช้เขียนในภาษาเวียดนาม ตัวอักษรนอกวงเล็บ คือ สัญลักษณ์สัทอักษร อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ชนิดของเสียง ริมฝีปาก ริมฝีปากล่าง- ฟันบน ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน เส้นเสียง หยุด ก้อง b (b) d (đ) ไม่ก้อง ไม่มีลม p (p) t (t) c (ch,tr) k (c,k,q) ไม่ก้อง มีลม th(th) เสียดแทรก ก้อง v (v) z(d,r,gi) ɣ(g,gh) ไม่ก้อง f (ph) s(x,s) x (kh) h(h) นาสิก m (m) n(n) ɲ(nh) ŋ(ng,ngh) ข้างลิ้น l(l) รัวลิ้น r(r) กึ่งสระ w (u,o) j (i,y) 1. พยัญชนะ Phụ âm ก. พยัญชนะต้น Phụ âm đầu พยัญชนะต้นในภาษาเวียดนาม มีพยัญชนะต้นเดี่ยว และพยัญชนะต้นประสม – พยัญชนะต้นเดี่ยว Phụ âm đầu พยัญชนะต้นเดี่ยว หมายถึง พยัญชนะต้นที่มีตัวอักษรเพียงตัวเดียว ในภาษาเวียดนามมีพยัญชนต้นเดี่ยว17 ตัว ได้แก่ b- c- d- đ- g- h- k- l- m- n- p- q- r- s- t- v- x- – พยัญชนะต้นผสม Phụ âm kép พยัญชนะต้นผสม หมายถึง พยัญชนะต้นที่มีตัวอักษรประกอบกัน 2 หรือ 3 ตัว แต่ออกเสียงเป็นเสียงเดียว ในภาษาเวียดนามมีพยัญชนต้นประสม 11 รูป 10 เสียง ได้แก่ ch- gh- gi- kh- nh- ph- th- tr- qu- ng- ngh- มีเสียงเดียวกัน ข. พยัญชนะท้าย Phụ âm cuối พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามมี 8 รูป 8 หน่วยเสียง ได้แก่ -m -n -ng -nh -p -t -c -ch 2. สระ Nguyên âm ก. สระเดี่ยว Nguyên âm đơn สระเดี่ยวในภาษาเวียดนาม มี 12 รูป11 หน่วยเสียง ได้แก่ i,y มีเสียงเดียวกัน a ă â ê e ư u ơ ô o ข. สระประสม Nguyên âm kép สระประสม ในภาษาเวียดนาม มี 9 รูป 3 หน่วยเสียง ได้แก่ -ia -ya -iê- -yê- มีเสียงเดียวกัน -ua- -uô- -uâ- มีเสียงเดียวกัน -ưa -ươ- มีเสียงเดียวกัน 3. วรรณยุกต์ วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามมี 5 รูป 6 หน่วยเสียง ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ ชื่อวรรณยุกต์ เครื่องหมาย/รูป ระดับเสียง Ngang ไม่มี กลางหรือสูงระดับ Huyền ` ต่ำระดับหรือต่ำตก Sắc ´ สูง-ขึ้น Nặng ۪ ต่ำตกและกักที่เส้นเสียง Hỏi ̉ ต่ำ-ขึ้น Ngã  สูง-ขึ้นและกักที่เส้นเสียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *