รายวิชานาฏศิลป์ ม.5

วิวัฒนาการการละครไทย แบ่งประเภทของการแสดงออกเป็น 2 ประเภท คือละครแบบดั้งเดิม และละครแบบสมัยใหม่
ละครแบบสมัยใหม่ มีดังนี้ ละครพูด ละครร้อง ละครดึกดำบรรพ์ ละครเวที และละครวิทยุ เป็นต้น

Read more