การประยุกต์ใช้ Expo & log function

สาระสำคัญ

การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม
เป็นการนำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึมไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้แก

  1. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
  2. การสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสี ที่มีครึ่งชีวิต h วัน
  3. การเพิ่มของประชากร ณ เวลาหนึ่ง หรือจำนวนดอกเบี้ยที่คิดแบบทบต้น ที่เป็นการเพิ่มไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
  4. การวัดระดับความเข้มเสียง เป็นการวัดความเข้มเสียงโดยเทียบกับความเข้มเสียงที่หูคนปกติเริ่มได้ยินเป็นเกณฑ์อ้างอิง ระดับความเข้มเสียง
  5. ระดับความเป็น กรด – ด่าง ของสารละลาย

 

การประยุกต์ใช้ Expo & log functionใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *