การแต่งกาพย์ยานี ๑๑

            

ลักษณะฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ 

คณะ     กาพย์ยานี ๑๑ มีดังนี้
๑.  บทหนึ่งมี ๒ บาท บาทที่ ๑ เรียกว่า บาทเอก บาทที่ ๒ เรียกว่า บาทโท
๒.  บาทหนึ่งมี ๒ วรรค หนึ่งบทมี ๔ วรรค

วรรคแรก เรียกว่า วรรคสดับ วรรค ๒ เรียกว่า วรรครับ
วรรค ๓ เรียกว่า วรรครอง วรรค ๔ เรียกว่า วรรคส่ง

พยางค์
พยางค์หรือคำ วรรคแรกมี ๕ คำ วรรคหลังมี ๖ คำ รวมเป็น ๑๑ คำจึงเรียกว่า ” กาพย์ยานี ๑๑ ”        ทั้งบาทเอกและบาทโทมีจำนวนคำเหมือนกัน

สัมผัส
๑.  คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับคำที่ ๑ , ๒ และคำที่ ๓ ของวรรคที่ ๒
๒.  คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓
๓.  คำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ของบทต่อไป  (สัมผัสระหว่างบท)

การอ่านกาพย์ยานี ๑๑
การอ่านกาพย์ยานี ๑๑ จะต้องแบ่งจังหวะการอ่านคำในแต่ละวรรคดังนี้ วรรคแรกมี ๕ คำ
วรรคหลังมี ๖ คำ การอ่านจึงเว้นเป็นจังหวะตามวรรคคือวรรคหน้าเว้นจังหวะ ๒/๓ คำ
ส่วนวรรคหลังเว้นจังหวะ ๓/๓ คำ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *